tr | en
Tarihe

irketimizin temelleri bundan 63 yl önce Mehmet Yayla tarafndan skenderun’da atld. O dönemde Amerika’da çalma furyas sebebiyle Amerika’ya gitmek üzere esas memleketi olan Elaz’dan skenderun’a gelen Mehmet Yayla, yolculua çkaca günü beklerken bildii i olan müteaahhitlik ile uramaya balad. Daha sonra Amerika fikrinden vazgeçip 1950 ylnda Yayla naat’ kurdu. Takip eden yllarda Yayla naat Kollektif irketi ad altnda üstyap projelerini üstlendi ve orada evlenip ailesini kurdu. 1980’lere gelene kadar ehrin belli bal projelerinin altna baaryla imza att ve bu süreçte ilerini de yava yava kendinden sonra gelen ikinci kuaa brakt.

Ailenin en küçük erkek çocuu olan Hüseyin Yayla bayra devrald ve ileri daha da büyüttü.

1986 ylnda irketin unvann Yayla naat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. olarak deitiren Hüseyin Yayla, irketin tüm hisselerini aile üyeleriyle birlikte alarak 1992 ylnda irketin tamamna sahip oldu.

Bu süreçte 1990 ylnda, 40 yllk geçmie sahip bu güçlü yapy altyap projeleri alanna sokan Hüseyin Yayla, 1991 ylnda irket merkezini Ankara’ya tad.

2000’li yllarla birlikte üçüncü kuan da i hayatna dahil olmasnn ardndan irket ortaklar enerji alanna, özellikle yenilenebilir ve temiz enerji yatrmlarna da ilgi göstermeye balad.

2010 ylndan itibaren inaat sektörü arlkl olan faaliyet konularn enerji ve turizm alanlarnda çeitlendirmeye balayan irket, 2012 ylnda faaliyet konularna uygun olarak unvann deitirip Yayla Enerji Üretim Turizm ve naat Tic. A.. adn ald.

Yayla adn 3 kuaktr güven, dürüstlük ve baar ile özdeletirmi olan kurumsal yap, her geçen gün ülkenin refahna daha fazla katk salamak, daha fazla istihdam yaratmak ve kendisine emanet edilenleri daha da yukarlara tayabilmek adna, bundan 63 yl önce benimsedii ilkelere bal bir ekilde yoluna devam etmektedir.