tr | en
naat

1990 ylna kadar arlkl olarak üstyap projelerini üstlenmi, bir dönem uluslararas nakliyat faaliyetinde bulunmu ve daha çok Hatay ve çevresinde bölgesel olarak çalmalarn sürdürmü olan irketimiz, sonrasnda çtay daha yukarya tamak amacyla stratejilerini belirlemi ve bu çalmalarnn meyvesini 1990 ylnda Köy Hizmetleri daresi’nin Gaziantep Burç Göleti Grup çme Suyu ihalesini kazanarak toplamaya balamtr.

Takip eden dönemde; 1995 ylnda "Bölgenin GAP’" olarak anlan Bursa Çnarck Baraj, 1998 ylnda Trabzon Vakfkebir Kanalizasyonu naat, 2002 ylnda Zonguldak Çatalaz Kül ve Cürufun Uzaklatrlmas Baraj, 2006 ylnda özel bir yatrm olan Bodrum Safir Evleri Sitesi projelerini, bazlarn ortakl olmak üzere, baaryla hayata geçirmitir. Bu süreçte Yurt D Müteahhitlik Belgesi almaya da hak kazanan irketimiz u anda 2013 ylnda kazand iki ihale olan Ankara li, kinci Etap Kuzey Kuaklama Atksu Kollektör Hatlar Yapm i ile Ankara li, Muhtelif Park ve Rekreasyon Alanlarnda 19 Adet Mescit Yapm i projelerini sürdürmektedir.

Devam eden projeleri ile birlikte bugün itibariyle yaklak 530 milyon TL yatrm tutarndaki projelere imza atm olan irketimiz, geçmiten gelen deneyimi ve gücüyle gelecekte de her zaman adna yakr ilerde yer alma arzusu içindedir.